01

Depolama Hizmetleri

Depolama hizmetlerimiz sıfır hatalı envanter yöntemini sağlamak, operasyon el maliyetlerini düşürmek ve hizmet akışını hızlandırmak için tedarik ve dağıtım hizmetlerini destekleyecek şekilde yapılandırılmıştır.

1

Forklift hizmetleri

2

Tahmil ve tahliye hizmetleri

3

Depolama ve muhafaza hizmetleri

Geçici Depolama
Hizmetleri

Eşyanın her türlü dış etkenden ve müdahalelerden korunmasını sağlayacak şekilde yapılmış ve taşıtların durduğu, yanaştığı veya indiği yerlerdeki ambar, depo, ardiye veya hangar gibi yerler geçici depolama yerlerine geçici depolama yerleri denilmektedir.

Serbest Depolama
Hizmetleri

Serbest depolama geçici depolama olarak da bilinen bir depolama hizmetidir. Türkiye gümrük bölgesine gelen ve serbest dolaşımda olmayan eşyaların gümrüğe sunulmasından sonra gümrük onayı alınıp kullanılır hale getirilinceye dek depolanması işlemidir.

© Copyright 2023 VeraMarine Logistics - All Rights Reserved